PoradenskeSluzy.cz

O NÁS

Řídíme život firem – provádíme řízené a analyticky podložené změny různého charakteru, které zvyšují výkonnost a efektivitu firem a mají pro firmu a její majitele význam. Jsme tým manažerů se zkušenostmi z malých, středních i velkých firem a velmi dobře víme, jak komplikované je budovat svou značku a prestiž. Našimi klienty jsou zejména majitelé malých a středně velkých firem, kteří cítí, že nevyužívají veškerý potenciál své společnosti. Jsou to lidé, kterým záleží na tom, aby jejich firma vzkvétala a neustále usilovala o další a další úspěchy na trhu a nezůstala stát (nebo si dokonce sedla).

Jsme přesvědčeni o tom, že uspět se dá na každém trhu a s téměř jakýmkoli produktem v případě splnění níže uvedených předpokladů:

1. Úspěch firmy spočívá v aplikaci správných rozhodnutí jejího vedení.

2. Dlouhodobě správná rozhodnutí jsou generována pouze na základě znalosti dostatečného množství relevantních informací.

Zaměřujeme se na pět základních témat v životě firmy:

  • STRATEGIE
  • FINANCE
  • LIDÉ
  • ROZVOJ
  • ORGANIZACE

Díky vlastním zkušenostem, množství analytiků, zkušeným manažerům a také silným partnerům můžeme svým klientům nabídnout bezkonkurenční a komplexní nabídku služeb a produktů, které pokryjí většinu jejich potřeb. Díky tomu dokážeme s firmou pracovat po celou dobu jejího životního cyklu a stimulovat jí pozitivními impulsy.

Naše práce a aktivity spočívají v intenzivní komunikaci s klientem – čili s vámi. Východiskem pro spolupráci jsou vaše vize a cíle, kterých chcete v rámci podnikání dosáhnout. Vy udáváte směr, kterým se vaše společnost bude ubírat.

Naše role spočívá v uchopení směru vývoje společnosti, zasazení do reálných podmínek a doporučení takových řešení, které progres společnosti akcelerují.

Pochopíme vaše záměry a vezmeme je za své.