PoradenskeSluzy.cz

VIZE

Ještě stále příliš mnoho majitelů malých a středních firem řídí svou společnost intuitivně s velmi malým množstvím informací. Mnoho podnikatelských záměrů je uvedeno v život pouze na základě odhadů a někdy i zbožných přání jejich původců. Úspěch takovýchto podnikatelských záměrů je postaven pouze na dočasně příznivých podmínkách nebo prostě a jednoduše na štěstí. Majitele ovšem ohrožuje příliš velké podnikatelské riziko, které může vést k propadnutí veškerého osobního majetku a zadlužení nejen jich, ale také jejich nejbližších .

Podnikatelská strategie s dostatečným množstvím relevantních informací, ať už je připravená na pět či padesát listů formátu A4, je dnes nezbytným (spíše základním) prostředkem k zabezpečení stabilního fungování obchodních společností. Strategie není pouze analýza současného stavu podnikatelského prostředí, ale při práci s ní dokáže společnost správně a včas reagovat na změny na trhu a v makroprostředí.

Od reálné strategie by se měla odvíjet veškerá podnikatelská rozhodnutí.

Na počátku spolupráce posoudíme aktuální nastavení vaší podnikatelské organizační struktury a doporučíme přípravné úpravy. Na základě prvotní souhrnné analýzy, která se zaměřuje na různé části fungování vaší společnosti, vám poskytneme přehled témat, které by pro její rozvoj měly být podstatným stimulem, a které by při správné implementaci měly vést k optimalizaci a zefektivnění jejího fungování.

Zaměříme se jak na finanční management – nezbytnou součást řízení jakékoli firmy, tak např. také na lidi, které řídíte. Víme, jak bývá složité naplňovat vizi s pomocí zaměstnanců, které nezbytně potřebujete, ale kteří jen vzácně vidí vaši firmu vaším úhlem pohledu.

Díky specifikaci vašich budoucích záměrů posoudíme, zda jsou reálné a realizovatelné, příp. zda je vhodné je upravit. Posoudíme, je-li pro vás vhodné využití některé z aktuálních dotačních příležitostí, v rámci kterých vás provedeme nejen fází přípravy žádosti o dotaci, ale díky vlastnímu právnímu oddělení zajistíme také správný výběr dodavatele dle zákona o veřejných zakázkách a zajistíme také řízení projektu tak, aby vám byly proplaceny maximální možné finanční prostředky. Díky téměř 10leté zkušenosti s dotacemi jsme schopni využít k financování nejen operační programy (OPPIK, OPŽP, PRV nebo OPZ), ale pravidelně pro naše klienty zajišťujeme i podporu z MMR či jiných poskytovatelů dotací, které nejsou podnikatelům vždy dostatečně známé. Nezáleží na tom, zda vyrábíte výrobky, poskytujete služby, pěstujete zemědělské plodiny nebo provozujete např. kompostárnu.

Jsme vhodným partnerem i pro společnosti, které v rámci svého řízení aplikovaly metodiku projektového řízení PRINCE2®. V současné době disponujeme třemi certifikovanými projektovými manažery, kteří absolvovali PRINCE2® PRACTITIONER, díky kterému jsou schopni řídit jakoukoli změnu v organizaci dle těchto standardů.

Nejste si jisti ve vašich smluvních vztazích? V současné době tvoří naše právní oddělení 3 právníci znalí obchodního práva. Nejčastěji naši klienti využívají možnost kontroly smluvní dokumentace. Nicméně naši právníci mají téměř 30 let zkušeností v oblasti veřejných zakázek. Účastníte-li se veřejných soutěží a nejste si jisti správným postupem, vaší nabídkou, příp. jste byli zadavatele v průběhu soutěže diskriminováni, jsme připraveni vám pomoci.

Zaměřujeme se i na marketing a obchodní strategie, které jsou velmi efektivním nástrojem zvýšení obratu a ziskovosti firem.

INNOVA Poradenské služby – známe odpovědi.