PoradenskeSluzy.cz

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

„Lidský život není nic jiného než řetězec promeškaných příležitostí.“

Sókratés

Externí finanční zdroje (zejména ve formě dotací, příspěvků či jiných nenávratných finančních podpor) jsou jednou z dalších možností rozvoje firemního potenciálu. Jedná se o účelové finanční prostředky poskytnuté společnosti na základě důvěryhodného a ekonomicky logického podnikatelského plánu.

V rámci obdobní 2014 – 2020 má Česká republika alokováno v evropských fondech téměř 24 mld. EUR. Pro podnikatelské subjekty je vyčleněna zhruba čtvrtina z těchto prostředků, a to na velmi různorodé aktivity, které lze dotačně podpořit.

Oblasti, které podnikatele nejčastěji zajímají:

  • rozšíření výrobních kapacit (pořízení strojů do výroby, podpora inovativních produktů a výrobních procesů,…)
  • zvýšení energetických úspor (zateplení podnikatelských nemovitostí, výměna zdroje tepla, alternativní zdroje elektrické energie,…)
  • podpora průmyslového výzkumu (zřízení či rozšíření vědecko-výzkumných center v rámci firem, podpora spolupráce s vědecko-výzkumnými organizacemi,…)
  • podpora ICT produktů a služeb
  • vzdělávání zaměstnanců (vzdělávání vlastních zaměstnanců, podpora školicích středisek za účelem vzdělávání zaměstnanců jiných společností,…)
  • podpora zemědělských podnikatelů (rostlinná i živočišná výroba, podpora potravinářských podniků,…)
  • rozvoj podnikatelských aktivit v rámci oblasti životního prostředí (vznik a rozšíření soukromých zařízení na zpracování odpadu,…)
  • podpora soukromých předškolních a školních vzdělávacích zařízení

Proč nevyužít dotačních zdrojů, které dokážou urychlit realizaci vašich záměrů či rozvojových plánů?

Společně s naší sesterskou společností INNOVA Int. s.r.o. (www.innovuj.cz), která disponuje 12členným týmem profesionálních projektových manažerů, pečlivě posoudíme váš záměr a jeho dotační potenciál.

Zisk dotační podpory je ovšem pouze začátek. V rámci realizace projektu nabízíme kompletní administraci z pohledu projektového řízení a díky 3člennému týmu právníků a administrátorů veřejných zakázek zajistíme také správný postup při výběru dodavatelů.