PoradenskeSluzy.cz

FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Finanční řízení podniku je pro manažery a majitele firem nezbytným nástrojem objektivního sledování výkonnosti podniku a jeho jednotlivých divizí a je také mocným nástrojem pro kontrolu plnění podnikových plánů a strategií.

Dokážete predikovat finanční vývoj společnosti a sledovat odchylky?
Opravdu dokážete sledovat náklady a příčiny jejich vzniku?
Dokážete analyzovat vaše produktové portfolio z hlediska jejich ziskovosti a perspektivy do budoucna?

Využíváte finanční indikátory k maximalizaci ziskovosti firmy?

Zejména pro malé a střední firmy je velmi obtížné provádět tak potřebné finanční řízení na úrovni, která je pro správné manažerské plánování a rozhodování potřebná. Absence finančního ředitele, využívání externí účetní a příležitostně daňového poradce způsobuje, že je finanční stránka firmy podceňována a slouží pouze jako jednoletý indikátor pro majitele firmy, zda je společnost životaschopná či nikoli.

 

Outsourcing finančního řízení společnosti je pro řadu podniků vhodnou a efektivní variantou, která je v západních zemích hojně využívána.

Pracujeme na základě objektivně zjištěných poznatků. Prvotní finanční analýza vaší společnosti je prováděna zdarma a vždy nám odhalí místa v rámci jednotlivých částí společnosti, na které je potřeba se zaměřit a sledovat je. Srovnání ukazatelů s konkurenty a obdobnými firmami na daném trhu poodhalí vaší tržní pozici a konkurenceschopnost. Nejen že začneme finanční ukazatele využívat pro řízení společnosti, ale snížíme riziko negativních finančních dopadů v případě, že se vývoj společnosti nebude ubírat správným směrem.

Spolupracujte s námi a získáte řízení firemních financí pod jednou střechou. Zajistíme profesionální vedení účetnictví pod dohledem daňového poradce. V souladu se strategií společnosti vytvoříme roční plán pro proces financí. Doporučíme finanční ukazatele v rámci jednotlivých divizí nebo firmy jako takové, které je potřeba průběžně sledovat a vyhodnocovat. Měsíčně vás budeme informovat o vývoji společnosti a sledovaných ukazatelů, což zajistí možnost okamžité reakce na případné odchylky od plánu. Po dohodě se účastníme porad vedení společnosti a reagujeme na vzniklé potřeby.

Svěřte finanční stránku vaší společnosti do rukou odborníků, kteří mají bohaté praktické zkušenosti s predikcí a kontrolingem ve firmách jako jsou Vagónka Studénka a.s. nebo Vítkovice a.s.

Dílčí aktivity:
  • vedení účetnictví
  • daňové poradenství
  • finanční analýza
  • benchmarking finančních ukazatelů
  • finanční strategie a finanční plán
  • predikce cash-flow
  • kontroling