PoradenskeSluzy.cz

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Personalistika a lidské zdroje jsou jednou ze zásadních oblastí řízení společnosti, která v sobě zahrnuje celou řadu postupů a metod nejen pro řízení lidí a pro práci s nimi, ale zaměřuje se na získávání pracovníků a kompletní problematiku náboru, motivaci zaměstnanců, odměňování zvyšování jejich výkonu a efektivity atd. a v neposlední řadě také operativně řeší vzniklé problémy např. ve formě nutného uplatnění flexibilních pracovních úvazků v rámci společnosti či další specifika.

Jelikož jsme společností poskytující služby a naše dobré jméno závisí mimo jiné také na dobře odvedené práci našich zaměstnanců a na efektivním fungování týmu, máme s řízením lidí bohaté zkušenosti. Neustále musíme v této části managementu postupovat kupředu a snažit se dosahovat stále lepších výsledků, abychom zajistili optimální nastavení týmu.

Stejné problémy řeší denně statisíce firem, které dávají práci zaměstnancům.

Využíváte veškerého potenciálu vašich zaměstnanců nebo jste přesvědčeni, že do práce nedávají vše?
Neustále provádíte náborovou kampaň, ale vyhovující zaměstnanci jakoby se vytratili z povrchu zemského?
Víte, co je motivuje k práci? Nejsou to vždy jen peníze!
Jste přesvědčeni, že motivujete dostatečně své zaměstnance k lepšímu výkonu?
Vyhovuje vám pracovní prostředí ve firmě a vztahy vašich zaměstnanců?

 

Zaměřujeme se na 8 základních oblastí řízení lidských zdrojů:

 1. Strategie a plánování lidských zdrojů.
 2. Organizační uspořádání ve vztahu k řízení lidských zdrojů.
 3. Výběr a přijímání nových zaměstnanců.
 4. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.
 5. Řízení výkonu a pracovní hodnocení zaměstnanců.
 6. Odměňování zaměstnanců.
 7. Zaměstnanecké vztahy.
 8. Firemní kultura.

V rámci výše uvedených oblastí využíváme ne příliš známou manažerskou metodu, která má za cíl podpořit manažery, vedoucí pracovníky a majitele firem v tom, aby správně uměli řídit své lidi. Metoda je postavena na pevných zásadách řízení lidských zdrojů a osvojení si několika dílčích technik, jejichž výsledným efektem je:

 • optimalizace vnitřních pracovních procesů a úkonů
 • logické nastavení spolupráce jednotlivých článků řetězce jak v rámci dílčích divizí, tak v rámci celé firmy
 • definice rolí manažerů a pracovníků, jejich odpovědností a kompetencí
 • cílení náboru na zaměstnance, kteří mají pro firmu dlouhodobý přínos
 • analýza motivační úrovně zaměstnanců s cílem jejího využití při práci s nimi

Pro správnou aplikaci námi prosazované metodiky řízení vašich zaměstnanců je nezbytné uvědomit si následující fakt, a to že firma, její vize, cíle a vnitřní pravidla jsou nepřekročitelnými mantinely, v rámci kterých se musí zaměstnanci pohybovat. Jedná se o vyšší princip, vůči kterému je každý jednotlivý zaměstnanec méně podstatný a tím pádem nahraditelný. Zaměstnanec nikdy nebude vidět vaši firmu vašim úhlem pohledu. Vždy bude prosazovat pouze to, co je přínosem pro něj samotného a ne pro firmu. Vy jste šéf a vaše firma má být vaším odrazem.

Uvědomění si výše uvedeného je prvopočátkem úspěšného a efektivního řízení lidí ve vaší společnosti.