PoradenskeSluzy.cz

ORGANIZAČNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Výběr správné formy a způsobu podnikání je podstatným faktorem minimalizace rizika a zabezpečení svého majetku. Ať již podnikáte formou OSVČ nebo obchodní společnosti, existují zde jak výhody, tak také nevýhody zvolené varianty: daňová specifika, úroveň ochrany podnikatelského a soukromého majetku, možnosti rozvoje podnikání, nástupnictví v podnikání,…

Jste si jisti, že vámi zvolená forma podnikání respektuje vaše podnikatelské cíle a budoucí záměry?
Chráníte dostatečně svůj majetek?
Plánujete ukončit podnikání a nevidíte vhodného nástupce?
Chcete využít výhod podnikání v zahraničí?

Chcete zvýšit anonymitu a ochranu svého soukromí při podnikání?

Díky dlouhodobým zkušenostem a stabilnímu realizačnímu týmu složeného z daňových poradců, právníků, notářů, účetních a v neposlední řadě také zahraničních partnerů dokážeme každému podnikateli, který tuto problematiku aktivně neřeší, navrhnout vhodnější formu organizace podnikání.

Provádíme nejen transformace z OSVČ na obchodní společnosti a z s.r.o. na a.s., ale pomocí širokého spektra dílčích aktivit vám na základě vašich potřeb a podnikatelských cílů navrhneme vhodnou restrukturalizaci vašeho podnikání. Tvoříme tuzemské i zahraniční holdingové struktury, které řeší potřeby podnikatelů, ať už z pohledu daňových dopadů, zabezpečení majetku či jiných předem známých výhod.

Na základě předem připravených a schválených transformačních a restrukturalizačních projektů zajistíme nejen založení společností v tuzemsku a vybraných zahraničních destinacích, ale nastavujeme fungování holdingové struktury jako takové, přičemž každá ze zainteresovaných společností ve struktuře má svou logickou roli. Projekty jsou konzultovány z pohledu účetního, daňového i právního.

Zajišťujeme založení bankovních účtů v tuzemsku i zahraničí. Zprostředkováváme tuzemské i zahraniční finanční a obchodní transakce. Obchodním společnostem nabízíme nominační servis a připravujeme dokumentaci k podložení transferových cen mezi propojenými podniky.

Dílčí aktivity:
 • právní a notářské služby
 • transformace a restrukturalizace společností
 • tvorba či revize smluvní dokumentace a obchodních podmínek
 • založení tuzemských a zahraničních společností vč. onshore a offshore společností
 • tvorba tuzemských a zahraničních holdingových struktur
 • poskytování sídel společností v Praze a Ostravě
 • zakládání účtů u tuzemských a zahraničních bankovních ústavů
 • mezinárodní daňové plánování
 • nominační servis
 • tuzemské a zahraniční finanční a obchodní transakce
 • transferové ceny