PoradenskeSluzy.cz

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

„Většina lidí si neplánuje selhání; selhávají v tom, že neplánují vůbec.“

John L. Beckley

Projektové řízení lze definovat jako proces účinného a efektivního dosahování změn či jednorázových akcí, a to jak externího, tak interního charakteru.

 

INNOVA Poradenské služby si osvojila pro projektové řízení metodu PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments), která je celosvětově uznávanou metodou řízení projektů a v západních zemích je v současné době již základním požadavkem na zhotovitele stavebních prací či dodavatele dodávek nebo služeb pro veřejné subjekty v rámci realizace dané zakázky.

V současné době disponujeme třemi certifikovanými projektovými manažery na metodiku PRINCE2®.

  • Jste společnost, která implementovala metodiku PRINCE2® do svého řízení a hledáte externí projektové manažery?
  • Jste příjemcem podpory z veřejných zdrojů a chcete, aby projekt byl administrován v souladu s mezinárodními standardy?
  • Provádíte vnitřní změny ve společnosti a hledáte způsob, jakým způsobem tyto změny stihnout v požadovaném čase a v mezích daného rozpočtu?
  • Realizujete zakázky pro své klienty a nemáte dostatek vlastních projektových manažerů certifikovaných na PRINCE2®?

PRINCE2® je produktově orientovanou metodou řízení projektů (akcí, změn či zakázek). Je postavena na detailní analýze a rozpadu hlavního produktu projektu (stavební práce, dodávka, služba, aktivita apod.), což je základním předpokladem pro správně stanovený harmonogram dílčích etap projektu a sledování naplňování rozpočtu projektu.

Metodou PRINCE2® je možné řídit malé i velké projekty, a to s jakýmkoli produktem.

Jsme připraveni zajistit vám dostatečnou metodickou a manažerskou podporu pro vaše projekty.