PoradenskeSluzy.cz

ROZVOJOVÝ MANAGEMENT

„Lepší, než předpovídat budoucnost, je vytvořit ji.“

Bill Gates

The development, die Entwicklung, le développement, el desarrollo, lo sviluppo, разви́тие,… Říkejme tomu jakkoli, ale podstata je stejná. Rozvoj je nezbytnou součástí života firmy a nutnou součástí myšlení každého podnikatele.

Kromě běžných nástrojů rozvoje potenciálu společnosti ve formě rozšíření produktového portfolia, inovací či strategií expanzí se zabýváme řízeným rozvojovým managementem v širším slova smyslu, a to ve formě zajištění fúzí, akvizic a odprodejů společností. Dále zprostředkováváme zajímavé investiční příležitosti do existujících záměrů či do start-upů.

Součástí našich služeb v rámci fúzí a akvizic je:

 • zpracování Informačního memoranda;
 • strategické poradenství – exit planning;
 • vyhledávání strategického či finančního investora;
 • prodeje závodu nebo jeho části;
 • zprostředkování financování;
 • indikativní ocenění společností;
 • zajištění ocenění společností pro účely prodeje/nákupu firmy;
 • strukturování transakcí;
 • kompletní navržení a zajištění přeměn a transakcí se závodem (sloučení, splynutí, rozdělení, převody jmění, vklad, koupě a prodej závodu);
 • přípravu společnosti na due diligence (proces systematického získávání a oceňování informací s cílem identifikovat a zvládat rizika spojená s určitou majetkovou transakcí);
 • zpracování Business Plánu;
 • zastupování prodávajícího/kupujícího v procesu due dilligence;
 • zastupování prodávajícího/kupujícího při vyjednávání akviziční dokumentace.