PoradenskeSluzy.cz

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

Představte si vaši firmu jako lidskou bytost. Zaměstnanci jsou ruce, které pracují. Stroje jsou nástroje, které pro svou práci využívají. Srdce jsou zdroje – motor, který nám umožňuje jít kupředu. Manažer je hlava, která celou věc řídí. A strategie je mozek, bez kterého by vše ostatní byla jen prázdná schránka provádějící činnosti bez rozmyslu.

Chápeme firmu jako živý organismus. Stejně jako všechny ostatní organismy je však nezbytné, aby jeho vývoj byl promyšleně řízen a aby mohl aktivně a operativně reagovat na změny prostředí, které jej ovlivňují.

Stále existuje mnoho podnikatelů a majitelů zejména malých a středních firem (a je jich většina), kteří považují strategii za vulgární výraz. Považují ji buď za něco výjimečného, co není potřeba na jejich úrovni řešit, nebo za něco zbytečného, co jim nestojí za to řešit. Ani jeden úhel pohledu ovšem není správný a s ohledem na to, že jsou ve firmách bez strategického myšlení (příp. strategického řízení) zaměstnávány statisíce lidí po celé republice, je tento pohled velmi nezodpovědný a riskantní.

Základním smyslem strategického řízení je vytváření konkurenční výhody jako nejdůležitějšího předpokladu podnikatelského úspěchu.

Strategické řízení je založeno na analytických metodách, které mají za úkol zajistit dostatečné množství relevantních informací potřebných k tomu, aby byl manažer nebo majitel firmy schopen správně se rozhodnout o budoucím vývoji svého podnikání.

Strategie je cesta k vašim vizím a dlouhodobým cílům. Jen ve strategii naleznete odpověď na to, jakou cestou se vydat, aby byly vaše sny naplněny.

Strategie je jen počátek. Teprve racionálně a relevantně zpracovaná strategie udává tón a tempo dalším činnostem, které jsou pro podnikání nezbytné. Od strategie se odvíjí dílčí podnikatelské plány, které již následně definují konkrétní kroky k postupnému růstu firmy. Strategie jednoduše ovlivňuje veškeré části podnikání, ať se týkají čehokoli: lidí, produktu, marketingu, cílových zákazníků,…

Bez strategického myšlení vč. písemně zpracované strategie je řízení a provoz firmy velmi neuchopitelný a nedostatečně ovladatelný.

Proto právě zde zahajujeme spolupráci s našimi klienty. Základem všeho je vize a dlouhodobé cíle našich klientů. Díky zkušeným analytikům, kterými disponujeme, dokážeme v řádech týdnů zpracovat jakoukoli strategii růstu společnosti prakticky na jakémkoli trhu. Pro svou práci využíváme různorodé historicky ověřené manažerské a analytické nástroje, které vyhodnotí současný stav trhu, ve kterém právě působíte, a upozorní na možná rizika. Teprve na základě podrobné analýzy trhu, konkurence, substitučních produktů, trendů vývoje a statistických ukazatelů definujeme možné směry rozvoje společnosti.

Zajistíme vám dostatek informací k tomu, abyste se jako majitel firmy mohl správně rozhodnout, kterou cestou rozvoje se vydat.

Řídíme život firem.